بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 18 آبان 1399

جلسه انتخاب و معرفی نماينده سينمای ايران به اسکار 2021

هيات معرفي نماينده سينماي ايران به مراسم اسکار، در پي چند جلسه مستمر، فيلم «خورشید» به کارگرداني «مجید مجیدی» را به عنوان نماينده سينماي ايران براي معرفي به آکادمی اسکار 2021 انتخاب کردند.