بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 25 خرداد 1399

حضور جمعی از سینماگران در منزل استاد «محمدعلی کشاورز»/25 خرداد

گزارش تصویری حضور سینماگران در منزل استاد «محمدعلی کشاورز»/25 خرداد 1399