بنیاد سینمایی فارابی
تاریخ: 24 تیر 1396

تأکيد بر عدالت توزيع سرانه فضاي فرهنگي در کشور

  • کد خبر: 100461
  • تعداد مشاهده خبر: (1197)
  • نویسنده: SuperUser Account
  • گروه خبر: اخبار عمومیوزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: عدالت در توزيع فضاي فرهنگي در سراسر کشور ضروري است.

به گزارش مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سيدرضا صالحي اميري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي عصر روز گذشته در بخش دوم نشست سراسري مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در باغ زيبا با تاکيد بر اين مطلب افزود: اقتصاد فرهنگ و صنعت فرهنگ موضوعات مهمي هستند. در حوزه صادرات فرهنگ با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي هماهنگي هاي لازم را داريم، ولي براي صادرات کالاهاي فرهنگي سازمان مشخصي وجود ندارد.

وي ادامه داد: نظام تصميم‌گيري بايد در تمام دستگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تقسيم شود، وزير تنها وظيفه راهبري دارد و پشتيباني بايد براساس نظام از پيش تعيين شده انجام شود.

صالحي اميري در ادامه اظهار داشت: براي مستقر شدن يک گفتمان واحد بايد به اجماع فکري بين همگان برسيم. وزارتخانه به برنامه استراتژيک نياز دارد و برنامه هاي آن بايد با نگاه بلند مدت صورت گيرد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بر اهميت مرجعيت فرهنگي در نظام فرهنگي تاکيد کرد و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد در اين زمينه به تغيير جايگاه از سطح فعلي به سطح مرجعيت برسد. زيرا مرجعيت فرهنگي در بطن خود مشروعيت را نيز دارد.

صالحي اميري در بخش ديگري از سخنان خود بر انسجام فرهنگي ميان سازمان ها و بخش هاي مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تاکيد کرد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان پرسشي مبني بر اينکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به مثابه سياست‌گزار يا کارگزار در چه جايگاهي است،گفت: اين وزارتخانه در حال حاضر کارگزار است ولي براي رسيدن به نقطه مطلوب بايد سياست گزار باشد. بنابراين چگونگي رسيدن به اين سطح مطلوب بايد مورد توجه قرار گيرد.

صالحي اميري ابراز داشت: ما دچار شکاف فرهنگي در جامعه هستيم و اجزاء شکاف هر روز بيشتر است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد به بررسي موضوعاتي که در کاهش اين شکاف و فاصله تاثير دارد، بپردازد.

وي با اشاره به اينکه بحث الگوهاي مصرف فرهنگي در ايران چگونه است، تصريح کرد: اقتصاد فرهنگ و صنعت فرهنگ موضوعات مهمي هستند. در حوزه صادرات فرهنگ با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي هماهنگي هاي لازم را داريم، ولي براي صادرات کالاهاي فرهنگي سازمان مشخصي وجود ندارد.

صالحي اميري در مورد ديپلماسي فرهنگي و دکترين فرهنگي به عنوان موضوع مهم ديگر اضافه کرد: امروز ديپلماسي در دنيا متحول شده است، امروز همه نگاه‌ها خيره شده به اقتدار نظامي منطقه ولي موضوع جغرافياي فرهنگي هم حائز اهميت است، درست است جنگ نظامي در عراق پيروز شده است اما تفکر داعش از بين نرفته است.

وي با اشاره به موضوع بحث فرهنگ عمومي اظهار کرد: شوراي فرهنگ عمومي يک نهاد ملي است، ما بايد بررسي کنيم که آيا آسيب‌هاي اجتماعي کاهش داشته است.

وي با اشاره به ارتباط دولت و فرهنگ ادامه داد: نبايد در واگذاري امور به بخش خصوصي تعلل داشته باشيم.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: الگوهاي توسعه فرهنگي در ايران کدام است، بايد ديد ما چه الگوي متناسبي با ايران داريم، همچنين بحث فضاي مجازي و نظام هاي ارتباطي امروز يک موضوع جديد است و بايد به جايگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در آن توجه داشت.

وي در عين حال تصريح کرد: آينده ايران با فضاي مجازي دستخوش تغييرات جديدي خواهد شد، به همين منظور محتواي اين فضا بايد مشخص شود.

صالحي اميري در ادامه سخنان خود بر داشتن دغدغه فرهنگي معاونان و مديران خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تاکيد کرد.

وي در ادامه با اشاره به اينکه ما نيازمند گفتمان‌سازي اقتصادي در پيرامون اقتصاد مقاومتي هستيم اظهار داشت: گفتمان در حقيقت به مجموعه ارزش‌ها، باورها، الزامات و ضرورت‌هاي شکل گرفته پيرامون يک مفهوم اطلاق مي‌شود که در گذر زمان و متأثر از محيط فکري و فرهنگي يک جامعه شکل مي‌گيرد.

صالحي اميري در راستاي نقش گفتمان در ساخت و يا تغيير يک جامعه تصريح کرد: ما در اينجا مي‌توانيم سه نقش ايجادي، اقناعي و احساسي را در نظر بگيريم، نقش ايجادي در واقع ايجاد حرکت و تغيير از طريق طرح يک شيوه يا ايده است، در بخش اقناعي فراهم ساختن زمينه‌هاي فکري و فرهنگي پذيرش يک عقيده را مي‌بينيم، در بخش پاياني يعني احساسي نيز برانگيختن احساسات در جهت پذيرش ساختارها و سازوکارهاي جديد و بديع شکل مي‌گيرد.

وي ابراز داشت: گفتمان‌سازي در اصل، فرآيند تبديل و يا ورود نظريه و يا گفتمان‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به ادبيات رايج جامعه و زندگي مردم است و عبارت است از راهکارهاي فرهنگ‌سازي، آموزش و تبيين مباني و مفاهيم در جامعه.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بيان کرد: بار اصلي مسير دوطرفه گفتمان‌سازي بر دوش رسانه‌هاست. رسانه‌ها مي‌توانند ابزار قدرتمندي براي آموزش گستره‌اي از مهارت‌هاي اجتماعي و شناختي باشند، از آنجا که رسانه‌ها توانايي بالقوه‌اي در خصوص تبيين و ترويج فرهنگ و گفتمان‌هاي عمومي دارند، در اجراي بسياري از اهداف کشورها کاملاً موثر هستند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اضافه کرد: گفتمان سازي نياز به طراحي فرآيندي علمي با توجه به خصوصيات جامعه هدف دارد.

صالحي اميري ادامه داد: سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به‌ويژه در بحث اصلاح الگوي مصرف، اقتصاد بدون نفت، توجه به اقتصاد دانش‌بنيان و حمايت از توليد داخلي و توليد کيفي، وقتي به گفتمان غالب جامعه تبديل مي‌شود که از حوزه گفتمان رسمي عبور کند، اصولاً توسعه اقتصادي و يا سياسي يک کشور بدون توجه به مفاهيم فرهنگي و گفتمان‌سازي مباني آن در ميان مسئولان، نخبگان جامعه و مردم، امکان‌پذير نيست.

وي افزود: توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف، تغيير سبک زندگي، حمايت از توليد داخلي، توجه به کيفيت توليد و ساير عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي کشور بدون مشارکت هوشمندانه و طبيعي مردم و نخبگان و استفاده از ابزارهاي گفتمان‌ساز ميسر نخواهد شد، هر تصميم و فعاليت اقتصادي و سياسي، تنها با مشارکت جمعي و حضور حداکثري جامعه به نتيجه ميرسد و بدون مشارکت بدنه جامعه، تغيير سياست هاي اقتصادي امري سخت و طاقت فرسا و همراه با هزينه هاي گزاف خواهد بود.

صالحي اميري با اشاره به اينکه عاشورا و نوروز دو گفتمان‌ غالب در ايران است، گفت: بايد در نظر داشت که طرح شعارهاي ساليانه، اساساً نوعي گفتمان‌سازي است و ممکن است شعاري مانند اصلاح الگوي مصرف، حداقل 10 سال بعد به نتيجه برسد.

وي در پايان گفت: عبور از سطح شعار ملي به گفتمان ملي يک الزام است. به بيان ديگر وقتي امسال بحث گفتمان اقتصاد مقاومتي مطرح شد، پيام‌آور اين معناست که بايد از سطح «شعار ملي» به «گفتمان ملي» عبور کنيم و براي اين کار نيازمند ملزوماتي هستيم.

نشست سراسري مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي روز گذشته با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با موضوع گفتمان سازي و فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي در باغ زيبا برگزار شد.