بنیاد سینمایی فارابی
تاریخ: 14 تیر 1396

پروانه هاي زرين بر دستان فيلمنامه نويسانپروانه هاي زرين و لوح هاي تقدير مسابقه فيلمنامه نويسي سي امين جشنواره بين المللي فيلم هاي کودکان و نوجوانان اهدا شدند.

به گزارش ستاد اطلاع رساني سي امين جشنواره بين المللي فيلم هاي کودکان و نوجوانان؛ برگزيدگان بخش هاي مختلف فيلمنامه نويسي اعلام شدند. اسامي اين برگزيدگان به شرح
زير است:


برگزيدگان بخش انيميشن مسابقه فيلمنامه نويسي به ترتيب اول تا سوم:


?.بهرام جلالي پور براي «راز انگشتر سليمان»

?.فريدون هوشمند براي فيلمنامه «افسانه هزار آينه»

?.معراج ميراحمديان براي فيلمنامه «هيولاي نمکي»


برگزيدگان بخش اقتباس حرفه اي مسابقه فيلمنامه نويسي به ترتيب اول تا سوم:

?.شيوا کاظمي و مژگان فرح آور مقدم براي فيلمنامه «کيسه کهنه»

?.فريدون دانشمند براي فيلمنامه «برنده»

?.سيد جواد هاشمي براي فيلمنامه «پيشوني سفيد»


برگزيدگان بخش اقتباسي و انديشه هاي نو مسابقه فيلمنامه نويسي به ترتيب اول تا سوم:

?. نوشا عبدالله زاده براي فيلمنامه «هستي»

?. شيرين بردلو براي فيلمنامه «طبقه هفتم غربي»

?. اکبر کشتکار و علي کرواليان براي «پووول»

اهداي لوح تقدير به نويسندگاني که فيلمنامه هاي اقتباسي از کتاب هاي آنان تهيه شده است: جمشيد خانيان، فرهاد حسن زاده و احمد اکبرپور و مهناز وحدتي

برگزيدگان بخش تاليفي حرفه‌اي مسابقه فيلمنامه نويسي به ترتيب اول تا سوم:

?. علي فياض منش و امين بهروزي براي فيلمنامه «مونس»

?. شعله شريعتي براي فيلمنامه «روح بازي»

?. مهرداد موفق براي فيلمنامه «درنا»

در اين بخش برگزيدگان رتبه اول جايزه خود را به فرهاد توحيدي اهدا کردند.

برگزيدگان بخش تاليفي و انديشه‌هاي نو مسابقه فيلمنامه نويسي به ترتيب اول تا سوم:

?.ولي باقري و افسانه آقا نژاد براي فيلمنامه «نردبان»

?. نياز اسماعيل‌پور براي فيلمنامه «زندگي دوگانه نويد»

?. محسن زماني و مريم صديق براي فيلمنامه «ملاقات با مامان و بابام»