بنیاد سینمایی فارابی
تاریخ: 17 خرداد 1396

شناخت دقيق، درست و به روز كودك مهم استبه گزارش ستاد اطلاع رساني سي امين جشنواره بين المللي کودک و نوجوان اصفهان؛ دومين نشست تخصصي جشنواره کودک با عنوان «بازنمايى شمايل اجتماعى و رفتارى كودكان در سينماى كودك و نوجوان» و با حضور دكتر اعظم راوردراد استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران و معاون پژوهشى دانشكده علوم اجتماعى، دكتر عليرضا قاسم خان مدرس دانشگاه در رشته جامعه شناسى هنر و پژوهشگر و نويسنده و محمدرضا مقدسيان، مجري و کارشناس سينما در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.

در ابتداى اين نشست؛ محمدرضا مقدسيان ضمن تشريح موضوع و محور نشست و اهداف آن اظهار داشت: بنا بود كه امروز آقاى فرزاد موتمن هم حضور داشته باشند كه به دليل كسالتى كه براى ايشان پيش آمد، نتوانستيم از حضورشان استفاده كنيم.

سپس دكتر اعظم راودراد در ابتدا به مقدمه بحث پرداخت و چگونگى بازنمايى يا تصوير كودك در سينماى ايران را به عنوان محور اصلى صحبت هاى خود انتخاب كرد كه براساس يك تحقيق آكادميك و دانشگاهى به تحليل و دسته بندى كودكان مى پردازد و اينكه كودكان با چه تيپ و چه شمايلى بازنمايى شده اند و در ادامه به مقايسه اين تحقيق با كتاب \"تصوير كودكان در فيلم هاى هاليوود\" پرداخت و اين مباحث را نشانگر اهميت بازنمايى و چگونگى تصوير كردن كودكان در جامعه دانست.

محمدرضا مقدسيان هم به اهميت انطباق تصوير كودك امروز با آن تصويرى كه ما در سينما مى بينيم اشاره كرد و مواجهه با واقعيت را يك اصل اساسى در اين عرضه دانست و به فاصله زياد مابين فيلمساز و فيلمنامه نويس پرداخت و روبرو شدن با تصوير واقعى كودك امروز را يك اصل اساسى دانست.

دكتر عليرضا قاسم خان هم با بررسى كوتاهى از دهه هاى گذشته سينماى كودك و نوجوان و همچنين كاركرد كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان، به شرايط زيستى و ورود به زندگى شهرى و رفتارشناسى و فلسفه رفتارى كودك و نوجوان در سير تاريخي پيش از انقلاب تا حال اشاره كرد و به ويژگى هاى زيستى و جامعه شناسانه آن دوران پرداخت و سينماى كودك امروز را دستاورد سينماى پس از انقلاب دانست.

همچنين راودراد در بخش ديگرى از نشست به بررسى جايگاه تحقيقات و پژوهش در حوزه جامعه شناسى و كمك آن براى عرضه تصوير واقعى كودك كه در طول تاريخ دچار تحول مى شود، اشاره كرد و شناخت كودك واقعى را با تكيه بر نقش جامعه شناسان و روانشناسان و مشاوره با آنها حائز اهميت بسيار دانست.

وى با اشاره به دو نگاه فيلم هاى براى كودكان و درباره كودكان، در ادامه به تقسيم بندى سينماى كودك و بررسى آن در ژانر جنگ، درام اجتماعى و ژانر كودك پرداخت و ويژگى هاى روايت و تصوير كودك در اين قالب ها را با مصاديق موجود در سينما تشريح كرد و مساله وابستگى كودك براى رشد و تربيت را مورد بحث قرار داد و وابستگى كودك را در هر سه تقسيم بندى قالب و مسلط دانست.

قاسم خان در بخش ديگرى از سخنانش ژانر را بعنوان يك كنش اجتماعى تشريح كرد و توليد فيلم كودك و نوجوان را نشانى از كنش و نظر و ديدگاه جامعه به اين عرصه دانست و از سوى ديگر توليد نشدن اين نوع فيلمها را نشان از فاصله جامعه با اين قشر دانست و به شناخت و بررسى دقيق جايگاه كودكان در اين شرايط پرداخت.

مقدسيان نيز به انطباق محتوا و جنس آثارى كه براى كودكان توليد مى شود پرداخت و بخش خلاقه، ادراكى و شهودى را براى كودكان دانست و به اهميت درك اين موقعيت از نگاه روانشناسانه پرداخت و به تحميل يك ذهنيت بزرگسالانه به كودكان در آثار سينمايى و ضعف در درك صحيح از كودكى و كودكان انتقاد كرد.

دكتر راودراد در ادامه سخنان خود به اهميت كتاب \"تصوير كودكان در فيلم هاى هاليوود\" اشاره كرد و براساس اين منبع به بررسى جايگاه كودك در سينما پرداخت و مرورى داشت بر تصوير كودك و نشانه ها و مصاديق آن در سينماى هاليوود و به اهميت تغيير جامعه و نگاه آن به كودك و شرايط اجتماعى تاكيد كرد و دلايل جذابيت فيلم ها از منظر كودكان را واكاوى كرد و بر همين اساس به مقايسه سينماى ايران و هاليوود پرداخت و در نهايت مساله شناخت دقيق و درست كودك را حياتى دانست و فقدان شناخت به روز از اين قشر را بسيار مهم خواند.

سلسله نشست هاي ميان رشته اي سينماي کودک و نوجوان از برنامه هاي سي امين جشنواره بين المللي فيلم هاي کودکان و نوجوانان است. اين جشنواره ? تا ?? تيرماه سالجاري در اصفهان برگزار مي شود.