اعضای هیأت عامل

سید مهدی جوادی
مدیرعامل شماره تماس: ۶۶۷۰۸۵۴۵ - ۶۶۷۰۵۴۵۴
سیدمهدی سجادی
خزانه‌دار شماره تماس: ۶۶۷۰۸۵۴۵ - ۶۶۷۰۵۴۵۴
حبیب ایل بیگی
قائم مقام و سرپرست معاونت فرهنگی و پژوهشی شماره تماس: ۶۶۷۰۸۵۴۵ - ۶۶۷۰۵۴۵۴

مدیران

رائد فریدزاده
معاون امور بین‌الملل شماره تماس: ۶۶۷۴۷۸۲۶ - ۶۶۷۳۶۸۴۰
سیمون سیمونیان
مدیر خدمات آرشیو فیلم شماره تماس: 66708155
مجید قادری
مدیر امور مالی شماره تماس: 66701010
احسان هوشیارگر
سرپرست مدیریت روابط عمومی روابط عمومی: ۶۶۷۶۱۳۴۲ - ۶۶۷۶۱۳۳۲
میلاد شکرخواه
مدیر توسعه و فناوری اطلاعات۵ - ۶۶۷۳۹۵۳۴
علی مرادخانی
سرپرست مدیریت تجاری سازی و توسعه بازار
-->