اعضای هیأت عامل

مجید زین‌العابدین
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شماره تماس: ۶۶۷۰۸۵۴۵ - ۶۶۷۰۵۴۵۴
حبیب ایل بیگی
عضو هیات مدیره و قائم مقام شماره تماس: ۶۶۷۰۸۵۴۵ - ۶۶۷۰۵۴۵۴
سید مهدی سجادی
عضو هیات مدیره و خزانه‌دار شماره تماس: ۶۶۷۰۸۵۴۵ - ۶۶۷۰۵۴۵۴

مدیران

مسعود احمدیان
سرپرست معاونت امور فرهنگی شماره تماس: 66707332 - 66710020
رائد فریدزاده
معاون امور بین‌الملل شماره تماس: ۶۶۷۴۷۸۲۶ - ۶۶۷۳۶۸۴۰
سیمون سیمونیان
مدیر خدمات آرشیو فیلم شماره تماس: 66708155
مجید قادری
مدیر امور مالی66701010
میلاد شکرخواه
مدیر توسعه و فناوری اطلاعات۵ - ۶۶۷۳۹۵۳۴
مصطفی محمودی
مدیر روابط عمومی روابط عمومی: ۶۶۷۶۱۳۴۲ - ۶۶۷۶۱۳۳۲
حمیدرضا بشیری فراز
مدیر مرکز انتشارات، آموزش و پژوهش
-->