اعضای هیأت عامل

مجید زین‌العابدین
مدیرعامل شماره تماس: ۶۶۷۰۸۵۴۵ - ۶۶۷۰۵۴۵۴
حبیب ایل بیگی
قائم مقام شماره تماس: ۶۶۷۰۸۵۴۵ - ۶۶۷۰۵۴۵۴
سید مهدی سجادی
خزانه‌دار شماره تماس: ۶۶۷۰۸۵۴۵ - ۶۶۷۰۵۴۵۴

مدیران

مسعود احمدیان
سرپرست معاونت امور فرهنگی شماره تماس: 66707332 - 66710020
رائد فریدزاده
معاون امور بین‌الملل شماره تماس: ۶۶۷۴۷۸۲۶ - ۶۶۷۳۶۸۴۰
سیمون سیمونیان
مدیر خدمات آرشیو فیلم شماره تماس: 66708155
علیرضا حقیقی قریب
معاون توسعه اقتصادی سینما شماره تماس: 88673279
مجید قادری
مدیر امور مالی66701010
میلاد شکرخواه
مدیر توسعه و فناوری اطلاعات۵ - ۶۶۷۳۹۵۳۴
احسان هوشیارگر
مدیر روابط عمومی روابط عمومی: ۶۶۷۶۱۳۴۲ - ۶۶۷۶۱۳۳۲
-->