اطلاعات تماس

Loading

حرکت به سوی بنیاد با استفاده از:

                 

ارتباط با مدیران

سید مهدی جوادی
مدیرعامل شماره تماس: ۶۶۷۰۸۵۴۵ - ۶۶۷۰۵۴۵۴
حبیب ایل بیگی
قائم مقام و سرپرست معاونت فرهنگی و پژوهشی شماره تماس: ۶۶۷۰۸۵۴۵ - ۶۶۷۰۵۴۵۴
سیدمهدی سجادی
خزانه‌دار شماره تماس: ۶۶۷۰۸۵۴۵ - ۶۶۷۰۵۴۵۴
رائد فریدزاده
معاون امور بین‌الملل شماره تماس: ۶۶۷۴۷۸۲۶ - ۶۶۷۳۶۸۴۰
سیمون سیمونیان
مدیر خدمات آرشیو فیلم شماره تماس: 66708155
علی مرادخانی
مدیر روابط عمومی روابط عمومی: ۶۶۷۶۱۳۴۲ - ۶۶۷۶۱۳۳۲
میلاد شکرخواه
مدیر فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات: ۵ - ۶۶۷۳۹۵۳۴
افسون پناهی
مدیر بازاریابی و پخش شماره تماس: ۶۶۷۰۷۱۶۸ - ۶۶۷۲۰۳۳۲
-->