اطلاعات تماس

Loading

حرکت به سوی بنیاد با استفاده از:

                 

ارتباط با مدیران

مجید زین‌العابدین
رئیس هیات مدیره و مدیرعاملشماره تماس: ۶۶۷۰۸۵۴۵ - ۶۶۷۰۵۴۵۴
حبیب ایل بیگی
عضو هیات مدیره و قائم مقامشماره تماس: ۶۶۷۰۸۵۴۵ - ۶۶۷۰۵۴۵۴
سیدمهدی سجادی
عضو هیات مدیره و خزانه‌ دارشماره تماس: ۶۶۷۰۸۵۴۵ - ۶۶۷۰۵۴۵۴
مسعود احمدیان
سرپرست معاونت امور فرهنگیشماره تماس: 66707332 - 66710020
رائد فریدزاده
معاون امور بین‌ المللشماره تماس: ۶۶۷۴۷۸۲۶ - ۶۶۷۳۶۸۴۰
سیمون سیمونیان
مدیر خدمات آرشیو فیلمشماره تماس: 66708155
مجید قادری
مدیر امور مالی66701010
میلاد شکرخواه
مدیر فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات: ۵ - ۶۶۷۳۹۵۳۴
مصطفی محمودی
مدیر روابط عمومیروابط عمومی: ۶۶۷۶۱۳۴۲ - ۶۶۷۶۱۳۳۲
حمیدرضا بشیری فراز
مدیر مرکز انتشارات، آموزش و پژوهش
-->