نما به نما (کارگردانی فیلم از تصور ذهنی تا تصویر سینمایی/چاپ نهم)

  • فارابی
  • فارابی
  • فیلم نامه نویسی
  • فارابی
  • 1397

نما به نما: کارگردانی فیلم از تصور ذهنی تا تصویر سینمایی
نویسنده استیون دی‌.کاتز
مترجم: محمد گذرآبادی
نوبت چاپ: نهم ـ ۱۳۹۷
قیمت: ۳۲.۰۰۰ تومان

«نما به نما» کتابی کامل درباره تکنیک‌های سینمایی و عناصر سبک‌گرایانه برای فیلم‌سازان سینمایی و ویدئویی، کتابی درسی که فیلم‌سازان و حتی فیلم‌نامه‌نویسان می‌توانند به کمک آن دانش سبک‌گرایانه‌شان را گسترش دهند.

برخی از مطالب کتاب عبارت‌اند از: شناخت تجهیزات سینمایی، استفاده از استوری بورد، شناخت تکنیک‌ها و دوربین‌های سینمایی، آشنایی با تکنیک‌های قاب‌بندی، ترکیب‌بندی، حرکت دوربین، نماهای تراکینگ و تجزیه و تحلیل فیلم‌نامه.

این کتاب همچنین شامل بیش از ۷۵۰ تصویر، عکس و استوری‌بورد از فیلم‌هایی همچون (پرندگان هیچکاک، همشهری کین ولز و امپراطوری خورشید اسپیلبرگ) است.