جعبه ابزاری برای فیلم‌ساز

  • فارابی
  • بنیاد سینمایی فارابی
  • جعبه ابزاری برای فیلم‌ساز
  • بنیاد سینمایی فارابی
  • 1394

در این کتاب جیسن جی توماریک در معتبرترین مدارس فیلم‌سازی که به دانشجویان یاد می‌دهند چطور باید فیلمی ۲۰ میلیون دلاری بسازند، تدریس نموده است.
کتاب حاضر مجموعه‌ای از تجارب عملی، نکات و ترفندهایی است که نویسنده طی سالیان زیاد آموخته است. وی در این کتاب می نویسد؛ وقتی این مطالب را می‌نوشتم، به چیزهایی فکر کردم که دلم می‌خواست ۱۰ سال پیش، زمانی که تازه پا به این صنعت گذاشتم، از آن‌ها مطلع می‌شدم. نیاز داشتم کسی که عملاً فیلمی موفق را با بودجه‌ی اندک ساخته تجربیات خود را در اختیار من بگذارد. با در اختیار داشتن منابع، اطلاعات و رهنمودهای درست، می‌توان فیلمی عالی را با بودجه‌ی اندک ساخت. فقط باید بدانید که از کجا باید آغاز کنید. خلاق، پی‌گیر و بلندپرواز باشید. بزرگ بیاندیشید و رویاهایتان را وارد زندگی‌تان کنید و با آن‌ها همراه شوید.