فصلنامه شماره ۸5 (فناوری‌های نوین سینمایی ۳)

  • فارابی
  • فارابی
  • فصلنامه شماره 85 (فناوری‌های نوین سینمایی 4)
  • بنیاد سینمایی فارابی
  • 1399

فارابی شماره 85/ پاییز و زمستان ۱۳۹۸
صاحب امتیاز: بنیاد سینمایی فارابی
مدیر مسئول: علیرضا تابش
سردبیر: مسعود نقاش زاده
قیمت: ۲۰.۰۰۰ تومان

 ظهور بازارهای جدید بر پایه تحول فناوری دیجیتال (به قلم علیرضا تابش)، پخش فیلم در سینمای دیجیتال (به قلم دارسی آنتونلیس، ترجمه فتاح محمدی)، تأثیر فناوری دیجیتال بر الگوی زنجیره پخش فیلم‌های سینمایی مستقل در انگلستان (به قلم کیت کی هو و جان متیر ترجمه سعید خاموش)، راهبرد شورای فیلم انگلستان و پروژه شبکه سینمای دیجیتال (به قلم ریموند بویل، ترجمه سهند زرشکیان)، نمایش دیجیتال فیلم (به قلم مت کووان و لوران نیلسن مشاوران فناوری‌های سرگرمی، ترجمه حمیدرضا خطیبی)، نظام‌های موجود در سالن سینما (به قلم مایکل کاراگوسیان، ترجمه روناک رنجی)، امنیت و بسته بندی محتوای دیجیتال (به قلم کریس کری، ترجمه وحیدالله موسوی)، دیجیتالی شدن: تجربه گذار به نمایش دیجیتالی فیلم در سالن‌های سینمای انگلستان (به قلم ریچارد والاس، ترجمه مهدی رحیمیان)، کیفیت در مقابل تنوع: پرده‌های بزرگ‌تر یا نمایش بیشتر فیلم‌ها در دوران سینمای دیجیتال (به قلم آنیتا راو، وسلی هارتمن، ترجمه سهند زرشکیان) از مطالب این شماره فصلنامه سینمایی فارابی است.

 

برای خرید این کتاب از طاقچه کلیک کنید!

-->