فصلنامه شماره ۸۱ (سینما و انقلاب)

  • فارابی
  • فارابی
  • سینما و انقلاب
  • فارابی
  • 1397

فارابی شماره ۸۱ / پاییز ۱۳۹۷
شماره پنجم
صاحب امتیاز: بنیاد سینمایی فارابی
مدیر مسئول: علی رضا تابش
سردبیر: مسعود نقاش زاده
قیمت: ۱۵.۰۰۰ تومان

وقتی قرار شد برای این مجلد، فیلم شناخت کاملی از آثار مرتبط با انقلاب تهیه کنیم موانعی پیش روی ما قرار داشت که مهم‌ترین آن‌ها شناسایی فیلم‌هایی در نسبت با انقـلاب اسلامی بود. زیرا کارشناسان بنا به سلیقه یا شناخت از فیلم‌های مرتبط با انقـلاب در سینمای ایران، هرکدام لیست متفاوتی را پیشنهاد می‌کردند. که این فهرست حاصل اشتراک آرای اساتید و تاریخ شناسان سینمای ایران است.

برای خرید این کتاب از طاقچه کلیک کنید!