نوجوانان با فیلمبرداری فیلم کوتاه آشنا می‌شوند
در ادامه آموزش‌های برخط المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران؛

نوجوانان با فیلمبرداری فیلم کوتاه آشنا می‌شوند

 
سامانه پذیرش فیلم‌نامه
ورود به سامانه
گزارش تصویری
آرشیو
تازه های انتشارات
آرشیو
آپارات بنیاد
آرشیو