امروز: سه شنبه 1399/01/19
×
فصلنامه شماره 81 (سینما و انقلاب)

فارابی شماره 81 / پاییز 1397
شماره پنجم
صاحب امتیاز: بنیاد سینمایی فارابی
مدیر مسئول: علی رضا تابش
سردبیر: مسعود نقاش زاده
قیمت: 15.000 تومان

وقتی قرار شد برای این مجلد، فیلم شناخت کاملی از آثار مرتبط با انقلاب تهیه کنیم موانعی پیش روی ما قرار داشت که مهم‌ترین آن‌ها شناسایی فیلم‌هایی در نسبت با انقـلاب اسلامی بود. زیرا کارشناسان بنا به سلیقه یا شناخت از فیلم‌های مرتبط با انقـلاب در سینمای ایران، هرکدام لیست متفاوتی را پیشنهاد می‌کردند. که این فهرست حاصل اشتراک آرای اساتید و تاریخ شناسان سینمای ایران است.

کد: 1697 | يكشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 12:57
988
FCF News | يكشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 12:57