امروز: سه شنبه 1399/01/19
×
فیلمنامه‌نویسی پیشرفته/چاپ دوم

فیلمنامه‌نویسی پیشرفته
نویسنده: لیندا سیگر
مترجم: محمد گذرآبادی
نوبت چاپ: دوم ـ 1397
قیمت: 22.000 تومان

کتاب حاضر، به تحلیل و بررسی برخی فیلم‌ها می‌پردازد و درباره آن‌ها به سؤالاتی مانند: مؤثر بودن آن‌ها، کارکرد بهتر تکنیک آن‌ها پاسخ می‌دهد. در فصل اول مؤلف به ساختارهای متفاوت در یک قصه واقع‌گرا می‌پردازد. در فصل دوم در مورد خلق سکانس، خلق رشته پیوند به کمک ایده، مکان و شی‌ء و درک اطلاعات میان‌برش‌های بحث می‌کند. در فصول بعدی به ترتیب به ساختن صحنه‌های مختلف، چرخش‌ها و عطف‌ها، نظام‌های بصری، هدف درونی، طراحی منحنی تحول، گفت‌وگو و ریتم و ... اشاره می‌کند.

کد: 1611 | پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 14:33
1096
FCF News | پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 14:33