شرایط ارائه طرح فیلمنامه برای شرکت در دوره دراماتورژی
مشخصات داوطلب
نام: (*)
ورودی نامعتبر!
نام خانوادگی: (*)
ورودی نامعتبر!
نام پدر: (*)
ورودی نامعتبر!
تاریخ تولد: (*)
ورودی نامعتبر!
محل تولد: (*)
کد ملی: (*)
ورودی نامعتبر!
میزان تحصیلات: (*)
ورودی نامعتبر!
تلفن همراه: (*)
ورودی نامعتبر!
تلفن ثابت: (*)
ورودی نامعتبر!
نشانی (*)
ورودی نامعتبر!
پست الکترونیکی: (*)
ورودی نامعتبر!
بارگذاری رزومه: (*)
(فایلهای با فرمتهای doc و docx تا حجم 200 کیلوبایت)َ
(فایلهای با فرمتهای doc و docx تا حجم 200 کیلوبایت)َ
عکس داوطلب (*)
(عکسهایی با فرمتهای jpg، jpeg، png و gif تا حجم 200 کیلوبایت)
(عکسهایی با فرمتهای jpg، jpeg، png و gif تا حجم 200 کیلوبایت)
مشخصات فیلمنامه
نام طرح (*)
ورودی نامعتبر!
نام نویسنده طرح: (*)
ورودی نامعتبر!
شماره ثبت بانک فیلمنامه: (*)
ورودی نامعتبر!
بارگذاری طرح: (*)
(فایلهای با فرمتهای doc و docx تا حجم 200 کیلوبایت)َ
(فایلهای با فرمتهای doc و docx تا حجم 200 کیلوبایت)َ
موضوع (*)
لطفا حداقل یک گزینه را انتخاب نمایید!
آیا فیلمنامه اقتباسی است؟ (*)
ورودی نامعتبر!
درصورت اقتباسی بودن فیلمنامه، منبع آن را نام ببرید (کتاب یا فیلم).
Invalid Input
خلاصه فیلمنامه (حداکثر در 5 سطر) (*)
ورودی نامعبر!
(*)
درصورت عدم تایید، هیچ اطلاعاتی ثبت نمی‌شود!

متن خوانا نیست
حروف نوشته شده صحیح نیست!
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir