پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نخستین جشنواره مستقل فیلمنامه نویسی انقلاب اسلامی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نخستین جشنواره مستقل فیلمنامه نویسی انقلاب اسلامی پیام داد.

به گزارش ستاد خبری نخستین جشنواره مستقل فیلمنامه نویسی انقلاب اسلامی، دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی از دست اندرکاران جشنواره سپاسگذاری کرد.
در متن این پیام آمده است:

 


"هوالعلیم
زمانه دست لطف خود به دست عشق داده است    خبر دهیـد عاشقان ادب گنـانه‌ایستند
به جیب برده دست خود به پیش حضرت خرد    ادای بی‌نیازی است، گدا بهانه نیستند!
انقلاب اسلامی گرچه خود مبدا تاریخی در جهان معاصر گشت اما می‌رود که در اوراق تاریخ، جائی خوش برای خود دست‌وپا کند. انقلاب اسلامی یک حادثه نبود؛ یک واقعه است! وقوع، مانایی دارد!
گاه یک انسان سرنوشت یک ملت را تغییر می‌دهد و گاه انسان بزرگتری سرنوشت جهان را؛ و تاریخ ساز می‌شود.
یک جوان تونسی با سوزاندن خود، شخصیتی تاریخی می‌شود، اما تاریخسازی از آگاهی سرچشمه می‌گیرد. بیداری اسلامی امروز زائیده یک حرکت انتحاری نیست بلکه در پس زمینه خود هزاران هزار قربانی را در مسلخ انتباه، چونان اسطوره چیده است. اگر به گذشته‌های دور هم متشبّث نشویم، و در انقلاب اسلامی سوره‌های سوژه‌ها را به تلاوت بنشینیم، اهل تفسیر، هر آیه را نشانی از بیداری، تعبیر خواهد نمود.
اینک برای این آیات، تفسیری تصویری اگر جستجو کنیم نیازمند مقدمه‌ای وزین‌تر از متن خواهیم بود و آن‌هم فیلمنامه است.
خوب می‌دانید که فیلم‌های سینمایی مبتنی بر متون قوی و ادبیات داستانی ریشه‌دار و قصه‌های محکم،‌ غالباً از ساختاری قابل پذیرش برخوردار گشته‌اند.
ادبیات داستانی انقلاب اسلامی تا هنوز زیربنای قویمی برای سینما، پی‌ریزی نکرده است. نخستین جشنواره فیلمنامه نویسی انقلاب اسلامی سَرِآن دارد که این کمبود را به مدد هنرمندان خوش ذوق و نویسندگان متبحّر جبران نماید.
سرعت قابل توجه نظریه تا عمل از ناحیه بنیاد محترم فارابی تحسین برانگیز است.
از تمامی دست اندر کاران این امر خطیر به حد کثیر سپاسگزارم و بر استمرار اقداماتشان امیدوارم.
توفیق، رفیق طریق عزت و اعتبار یکایک شما عزیزان باد."
سیدمحمد حسینی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir