اخبار پیشرفت تولید سینما
اخبار مربوط به گزارش پیشرفت تولید فیلم که به صورت ماهانه منتشرمی شود.
محدودسازی عناوين     نمایش # 
# عنوان مطلب
21 گزارش وضعیت تولید سینمای ایران تا اول تیر ماه سال91
22 گزارش وضعیت تولید سینمای ایران تا اول خرداد ماه سال 91
23 گزارش وضعیت تولید سینمای ایران تا اول اردیبهشت ماه سال 91
24 فروش فیلمها در تهران تا پایان سال 90 از سوی بنیاد سینمایی فارابی اعلام شد
25 52 فیلم در مراحل مختلف تولید سینمای ایران
26 گزارش وضعیت تولید سینمای ایران تا اول بهمن ماه سال 90
27 گزارش وضعیت تولید سینمای ایران تا اول دی ماه سال 90
28 گزارش وضعیت تولید سینمای ایران تا اول آذر ماه سال 90
29 گزارش وضعیت تولید سینمای ایران تا اول آبان ماه سال 90
30 گزارش وضعیت تولید سینمای ایران تا اول مهرماه سال 90
 
نخستین پیشین 1 2 3 4 پسین پایانی
برگ 3 از 4 برگ
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir