فروش فیلمها در تهران تا پایان سال 90 از سوی بنیاد سینمایی فارابی اعلام شد

به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی فروش فیلمها در تهران تا پایان سال نود به ترتیب بالاترین فروش  کل و بالاترین میانگین فروش اعلام گردید.

 

برپایه این گزارش ورود آقایان ممنوع با 95 روز نمایش/ اخراجیهای 3 با 67 روز نمایش و جدایی نادر از سیمین هم با 67 روز نمایش به ترتیب بالاترین فروش کل را در تهران داشته اند.

 

 

جزئیات فروش سال 1390 را در لینکهای زیر ببینید

1- فایل PDF میانگین فروش روزانه 2- فایل PDF بیشترین فروش روزانه 3- فایل اکسل فروش فیلمها در سال 1390

Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir