آخرین اخبار سازمان
محدودسازی عناوين     نمایش # 
# عنوان مطلب کارگردان
81 ادامه فیلمبرداری «ایتالیا ایتالیا» محمدعلی بیگی
82 «ویلایی‌ها» به نیمه رسید محمدعلی بیگی
83 «دولکه ابر» آماده نمایش می شود محمدعلی بیگی
84 آغاز تدوین فیلم «لینا» منصور کاشی
85 آغاز صداگذاری «کوپال» محمدعلی بیگی
86 ادامه فیلم برداری «جاده باریک می شود» محمدعلی بیگی
87 «پری دریایی» آماده نمایش شد منصور کاشی
88 پایان صداگذاری «کارگر ساده نیازمندیم» منصور کاشی
89 ادامه فیلمبرداری «ساحل‌امن» منصور کاشی
90 «بی سایه» به تدوین رسید منصور کاشی
91 آغاز تدوین «مادری» منصور کاشی
92 «سمفونی تولد» آماده نمایش می شود منصور کاشی
93 پایان فیلمبرداری «پدیده» منصور کاشی
94 «مرداد» صداگذاری می شود منصور کاشی
95 «نگار» به موسیقی رسید منصور کاشی
96 «رگ خواب» درحال آماده سازی برای اکران منصور کاشی
97 «فروشنده» در آخرین مراحل فنی منصور کاشی
98 «غیر مجاز» آماده نمایش شد منصور کاشی
99 پایان تدوین «ثبت با سند برابر است» منصور کاشی
100 «پایان رویاها» کلید خورد محمدعلی بیگی
 
نخستین پیشین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پسین پایانی
برگ 5 از 11 برگ
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir