آخرین اخبار سازمان
محدودسازی عناوين     نمایش # 
# عنوان مطلب کارگردان
41 ادامه فیلمبرداری «بیست و یک روز بعد» محمدعلی بیگی
42 ادامه فیلمبرداری «بوف کور» محمدعلی بیگی
43 پایان فیلمبرداری بدون تاریخ، بدون امضا محمدعلی بیگی
44 فیلمبرداری «شکلاتی» به پایان رسید محمدعلی بیگی
45 پایان فیلمبرداری «رقص پا» محمدعلی بیگی
46 فیلمبرداری زیرسقف دودی ازنیمه گذشت محمدعلی بیگی
47 تدوین «ویلایی ها» از نیمه گذشت محمدعلی بیگی
48 موسیقی «زرد» نواخته می شود محمدعلی بیگی
49 آغاز تدوین «صدای منو می شنوید؟!» محمدعلی بیگی
50 «سارا و آیدا» کلید خورد محمدعلی بیگی
51 آغاز فیلمبرداری «شعله ور» محمدعلی بیگی
52 پایان فیلم برداری «انزوا» محمدعلی بیگی
53 پایان فیلمبرداری "کمدی انسانی" محمدعلی بیگی
54 «دوران سرطانی» آماده نمایش عمومی محمدعلی بیگی
55 پایان فیلمبرداری «سوفی و دیوانه» محمدعلی بیگی
56 آغاز فیلم برداری «خانه‌ی کاغذی» محمدعلی بیگی
57 آغاز فیلمبرداری «ملی و راه‌های نرفته‌اش» محمدعلی بیگی
58 پایان تدوین «ساحل امن» محمدعلی بیگی
59 ادامه فیلمبرداری «زیر سقف دودی» محمدعلی بیگی
60 «سد معبر» صداگذاری می‌ شود محمدعلی بیگی
 
نخستین پیشین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پسین پایانی
برگ 3 از 11 برگ
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir