آخرین اخبار سازمان
محدودسازی عناوين     نمایش # 
# عنوان مطلب کارگردان
101 پایان فیلم برداری «عطر شیرین، عطر تلخ» منصور کاشی
102 آغاز تدوین «یک روز به خصوص» منصور کاشی
103 تدوین «آپاندیس» در مراحل پایانی منصور کاشی
104 فیلمبرداری «مرداد» ادامه دارد منصور کاشی
105 آغاز ساخت موسیقی «کوپال» محمدعلی بیگی
106 پایان فیلمبرداری «یادم تو را فراموش» محمدعلی بیگی
107 آغاز فیلم برداری «خانم سادات» محمدعلی بیگی
108 «هلن» در آخرین مراحل فنی محمدعلی بیگی
109 پایان تدوین «کارگر ساده نیازمندیم» محمدعلی بیگی
110 پایان تدوین «دو دزد و پری» محمدعلی بیگی
111 جوایز «چند مترمکعب عشق» از داکا محمدعلی بیگی
112 رونمایی تازه ترین تصاویر «لاک قرمز» محمدعلی بیگی
113 تدوین فیلم «نفس» به پایان رسید منصور کاشی
114 تدوین «لاک قرمز» به پایان رسید محمدعلی بیگی
115 پایان فیلم برداری "دختر" منصور کاشی
116 پایان فیلمبرداری «کفش هایم کو؟» منصور کاشی
117 پایان تدوین «حریر» محمدعلی بیگی
118 پایان فیلمبرداری «گذر موقت» منصور کاشی
119 «دختر» میر کریمی به تهران رسید منصور کاشی
120 آماده سازی نهایی «نقطه کور» منصور کاشی
 
نخستین پیشین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پسین پایانی
برگ 6 از 11 برگ
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir