گالری تصاویر مراسم افتتاحیه

برای مشاهده گالری تصاویر مراسم افتتاحیه نمایش فیلم راه آبی ابریشم کلیک کنید.


 

Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir