بر اساس تقسیم بندی های جدید فارابی
پژمان لشکری پور معاون فرهنگی و پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی شد

با تنفیذ حکم جدید مدیر عامل فارابی، معاونت فرهنگی و پژوهشی این بنیاد با ساختار جدید فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، بر اساس حکم جدید سید احمد میرعلایی مدیر عامل بنیاد، پژمان لشکری پور به سمت معاون فرهنگی و پژوهشی فارابی منصوب شد و در شکل و ساختار جدید حوزه انتشارات نیز در زیر مجموعه معاونت فرهنگی قرار می گیرد.
گفتنی است طی روزهای گذشته براساس تقسیم بندی های جدید فارابی، علاوه بر لشکری پور، امیر اسفندیاری به عنوان معاون امور بین الملل، عزت الله علیزاده به عنوان معاون بازرگانی و پشتیبانی تولید و منوچهر اعظمی به عنوان خزانه دار در ساختار جدید این بنیاد منصوب شدند.

 

Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir