عطیه السادات واعظ از کارمندان روابط عمومی فارابی درگذشت

عطیه السادات واعظ از کارمندان روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی امروز صبح دار فانی را وداع گفت.

به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، وی از سال 83 وارد فارابی شد و در بخش های امور بین الملل، واحد ویدیو و روابط عمومی فعالیت کرد.


وی به عنوان مترجم زبان انگلیسی در طول سال های اخیر با پایگاه اینترنتی بنیاد سینمایی فارابی و روابط عمومی جشنواره فیلم کودک همکاری کرد.
پدر ایشان، سیدرضا واعظ که از جمله زحمت کشان بنیاد سینمایی فارابی و راننده سینه موبیل بود که ایشان نیز دو سال قبل به رحمت خدا رفت.
روحش شاد و یادش گرامی

 

مرحوم سید رضا واعظ پدر ایشان که در تاریخ 1389/08/25 دار فانی را وداع گفت

 مرحوم سید رضا واعظ

 

 

Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir