دفتر امور جشنواره ها

دبيرخانه جشنواره ها بعنوان يکي از واحدهاي بنياد سينمائي فارابي، مسئول برنامه ريزي، سازماندهي و برگزاري جشنواره هاي بين المللي فيلم فجر (از سال 1361 )، و فيملهاي کودکان و نوجوانان ( از سال 1369) مي باشد.
به طور کلي در حوزه سينماي حرفه اي هر جشنواره اي که زيرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزارشود (نظير چهل و هشتمين دوره جشنواره آسيا- پاسيفيک) توسط اين دبيرخانه پيگيري، برنامه ريزي و اجرا مي گردد. مأموريت بنيادين اين دبيرخانه برنامه ريزي نمايش آثار شاخص سينماي بين الملل و نيز توليدات سينمائي ملي در قالب برگزاري جشنواره است.
از جمله اهداف جشنواره بين المللي فيلم فجر کشف و نمايش فيلم هايي است که نشان دهنده ظرفيت ها و خلاقيت هاي بشر و جايگاه ويژه او در جهان هستند.
جذب و آموزش کودکان و نوجوانان و کمک به آنها براي شناخت دقيق و انتقادي از هنر سينما و ايجاد فرصتي براي تبادل انديشه ها و ديدگاه ها و ايجاد تفاهم ميان فيلمسازان و تماشاگران کودک و نوجوان از جمله اهداف جشنواره بين المللي فيلم هاي کودکان و نوجوانان است.
شايان ذکر است که راه اندازي اين دبيرخانه از آغاز فعاليت تا پايان بهار سال 1383 به مسئوليت و برنامه ريزي منتقد و مورخ سينمايي کشورمان جمال اميد بوده است.

آدرس: خيابان وليعصر، بالاتر از باغ فردوس، خيابان طوس، نبش دلبر، شماره 19، طبقه دوم، تهران 19816
تلفن: 22734953 - 22711958
فکس : 22734801

المپیاد فیلم سازی:
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir