معاونت امور بين‌الملل

با عنايت به موقعيت شايان توجه سينماي ايران در مجامع داخلي و خارجي، امور بين الملل بنياد سينمايي در مقام معرف سينماي نوين ايران در سراسر جهان، با اتکا به فعاليتهاي بي وقفه، پيگير و مستمر به نمايندگي از كليت سينماي كشورمان در مجامع جهاني، به مركزي در امر اطلاع رساني و برنامه ريزي بين المللي براي فيلمهاي ايراني مبدل شده است كه علاوه بر امور اجرايي، مشاوره و پاسخگويي به سازمان ها و شركت هاي خارجي را نيز به عهده دارد. از سوي ديگر، با توجه به حجم روزافزون فعاليتهاي بين المللي و در راستاي حمايت از ساماندهي بخش خصوصي، راهکارهايي براي معرفي تهيه کنندگان به ساير موسسات فعال در اين حوزه و تسهيلاتي جهت حضور اين موسسات در مجامع جهاني انديشيده شده است . افزون بر اين، مركزيت اين بنياد در داخل كشور، امور بين الملل را به مكاني مناسب براي ساماندهي اطلاعات حضور سينماي ايران در جشنواره ها و مجامع جهاني تبديل كرده است. شايان ذكر است كه امور بين الملل به عنوان تنها مرجع قانوني براي ورود فيلم هاي سينمايي خارجي جهت اكران عمومي نيز فعاليت دارد.

اهم فعاليت هاي معاونت امور بين الملل در 12 محور اصلي قابل جمع بندي است:
1- امور فروش فيلم هاي ايراني
فروش حقوق پخش بين المللي فيلم هاي ايراني در محدوده هاي جغرافيايي مختلف به شركت هاي خارجي پس از ارائه پيشنهاد، وصول درخواست و يا بازاريابي در زمان برگزاري رويدادهاي سينمايي.

2- امور خريد فيلم هاي خارجي
خريد حقوق پخش سينمايي / تلويزيوني / ويديويي فيلم هاي خارجي براي نمايش عمومي و جشنواره اي در ايران پس از بازبيني فيلم ها در جشنواره ها و بازارهاي بين المللي و يا بازبيني نوارهاي ويديويي بعد از ارائه درخواست به شركت هاي خارجي يا وصول پيشنهاد از ايشان.

3- امور جشنواره هاي خارجي
معرفي، هماهنگي و عرضه محصولات سينماي ايران براي نمايش در مجامع فرهنگي و جشنواره هاي خارجي پس از ارائه پيشنهاد، وصول درخواست و يا تبليغ فيلم در بازارها و رويدادهاي سينمايي.

4- امور تحقيقات

گردآوري اطلاعات، استخراج آمار و ارائه گزارش درباره نمايش فيلم هاي ايراني در كشورهاي خارجي و وضعيت سينماي جهاني؛ مطالعه و تحليل تغييرات و تحولات در زمينه قوانين، مقررات و معضلات سينما در کشورها، جشنواره ها و ...؛ تحقيق براي شناسايي فيلم ها و فيلمسازان جهت حضور در کشورمان؛ تدوين و تنظيم طرح هاي بين المللي در همکاري با ساير بخش هاي بنياد. آماده سازي و انتشار كتابچه هاي انگليسي زبان "منتخب سينماي ايران A Selection of Iranian Films " و "راهنماي بازار فيلم ايران IFM Guide ".

5- امور توليد مشترك
هماهنگي با متقاضيان خارجي براي توليد مشترك محصولات سينمايي در ايران. با عنايت به فعاليت بخش هاي خصوصي در اين زمينه، اين امور در حال حاضر به فعاليت نمي پردازد و بيشتر زمينه هاي ارتباط ميان تهيه کنندگان داخلي و خارجي را براي همکاري فراهم مي سازد.

6- امور بين الملل جشنواره فيلم فجر
دعوت از داوران و مهمانان خارجي براي حضور در جشنواره فيلم فجر، هماهنگي و اقدام براي تدارك مقدمات سفر و اقامت، برنامه ريزي براي نمايش فيلم ها، بازديدها و گفتگوها و استقبال و پذيرايي از ايشان در مدت برگزاري جشنواره. هماهنگي هاي هيأت داوران بين المللي و زيرنويس و ترجمه همزمان فيلمهاي جديد ايراني براي مهمانان خارجي.

7- امور بين الملل جشنواره فيلم كودك
دعوت از داوران و مهمانان خارجي براي حضور در جشنواره فيلم كودك، هماهنگي و اقدام براي تدارك مقدمات سفر و اقامت، برنامه ريزي جهت نمايش فيلم و بازديد و مصاحبه و استقبال و پذيرايي از ايشان در مدت برگزاري جشنواره. هماهنگي هاي هيأت داوران بين المللي و زيرنويس و ترجمه همزمان فيلمهاي جديد ايراني براي مهمانان خارجي.

8- امور بازار فيلم ايران
تهيه و تنظيم دعوت نامه براي موسسات فعال در امر توزيع محصولات سينمايي و تلويزيوني در عرصه هاي بين المللي، هماهنگي و اقدام براي تدارك مقدمات سفر و اقامت شرکت کنندگان خارجي، برپايي و اداره بازار سالانه فيلم ايران در زمان برگزاري جشنواره فيلم فجر با حضور مدعوين، برنامه ريزي براي نمايش فيلم ها، بازديدها و گفتگوها و پذيرايي از ايشان در مدت برگزاري بازار. تدارك امكان بازبيني فيلم ها در قطع ويديويي براي خريداران مجاز حقوق پخش محصولات در محيط بازار.

9- امور آماده سازي و ارسال نسخ بازبيني، كپي هاي سينمايي و مواد اطلاعاتي و تبليغي
سنجش و آماده سازي نسخ بازبيني محصولات طرف قراداد با بنياد براي بازبيني جشنواره ها و شركت هاي خريدار خارجي و ارسال آن از طريق شركت هاي حمل و نقل بين المللي، آماده سازي و ارسال كپي هاي سينمايي اين محصولات. آماده سازي مواد اطلاعاتي و تبليغي شامل بروشور و پوستر محصولات طرف قراداد با بنياد.

10- امور نمايندگان اعزامي به جشنواره ها و رويدادهاي سينمايي خارجي
هماهنگي براي شركت نمايندگان و دست اندركاران سينما در جشنواره ها و بازارهاي فيلم خارجي به منظور معرفي، بازاريابي و ارتقا سطح فعاليت هاي ملي در مجامع جهاني و انتخاب فيلم براي خريد يا نمايش جشنواره اي. گفتني است در سال هاي اخير، با توجه به ضرورت حمايت از بخش خصوصي و حضور قوي، متحد و چشمگير سينماي ايران در مجامع بين المللي، سازماندهي و برپايي چتر سينماي ايران در بازارهاي مهم بين المللي با شرکت يکپارچه موسسات مجاز سينمايي، تلويزيوني و ويديويي در دستور کار قرار گرفته است.

11- امور هماهنگي هاي داخلي
هماهنگي با ساير نهادهاي فرهنگي داخلي (از قبيل بخش هاي فرهنگي وزارت امورخارجه و سازمان فرهنگ و تبليغات اسلامي) که در عرصه بين الملل فعاليت مي نمايند و مشاوره با دست اندركاران سينماي ايران براي گسترش حوزه فعاليت در كشورهاي خارجي.

12- دبيرخانه و امور اداري
اداره امور دفتري و هماهنگي، بايگاني و امور رايانه اي.

گفتني است امور بين الملل بنياد به منظور ترويج فرهنگ سينمايي در ابعاد ملي و بين المللي فعاليت هايي جنبي نظير معرفي فيلم ايراني به فرهنگستان علوم و هنرهاي سينمايي براي رقابت در رشته بهترين فيلم خارجي در همکاري با خانه سينما و انتخاب و اعزام داوران نوجوان ايراني به جشنواره فيلم کودک جيفوني در ايتاليا را در برنامه کار گنجانده است.

تلفن: 22734939 / 22734891 / 22741253 / 22741254
نمابر: 22734953
ایمیل: intl [ AT ] fcf . ir / fcf1 [ AT ] dpi . net . ir

Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir