معاونت فرهنگی و پژوهشی
فعاليت‌هاي اين بخش عبارتند از:
- برگزاري شوراهاي بررسي فيلمنامه در موضوعات مختلف اعم از کودک، دفاع مقدس و ...
- تشکيل هسته‌هاي تخصصي که عبارتند از: سينماي معناگرا، سينماي دفاع مقدس، سينماي کودک و نوجوان، سينماي حادثه‌آي و پليسي، سينماي اقتباسي، هنر و تجربه.
هرکدام از اين حوزه‌ها، ملزم به بررسي فيلمنامه‌هاي ارائه شده به آن حوزه و حمايت از ساخت در صورت تاييد آن فيلمنامه هستند. در بخش سينماي معناگرا، تشکيل کانون فيلم معناگرا براي آشنايي تماشاگر ايراني با مفهوم معناگرايي در سينما تشکيل شده است. در اين کانون هر پانزده روز يک بار فيلمي با مضمون معناگرايانه براي اعضا به نمايش درمي‌آيد و سپس از سوي صاحب‌نظران نقد و بررسي مي‌شود. همچنين گنجاندن بخشي در مسابقه جشنواره‌هاي فيلم فجر و کودکان و نوجوانان با عنوان مسابقه سينماي معناگرا،‌ موجب شده که اين حوزه هرساله تعدادي فيلم از سراسر جهان را گزينش، ترجمه و براي نمايش در اين جشنواره‌ها آماده سازد.
- انجام تحقيق و پژوهش‌هاي سينمايي حمايت از پايان نامه‌ها ي و برگزاري سمينار و همايش.Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir