فیلمنامه
این بخش اختصاص به معرفی و نقد فیلمنامه های موجود در بنیاد سینمایی فارابی دارد، که با هدف ایجاد امکان مطالعه آثار سایرین، آموزش غیرمستقیم و آشنایی علاقمندان با فضای فکری – حرفه ای حاکم بر فیلمنامه نویسی ایجاد شده است. برا ...
محدودسازی عناوين     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 سلام بر فرشتگان (فرزاد اژدری) بخش چهارم
2 سلام بر فرشتگان (فرزاد اژدری) بخش سوم
3 سلام بر فرشتگان (فرزاد اژدری) بخش دوم
4 سلام بر فرشتگان (فرزاد اژدری) بخش اول
5 سارا و مامان گلی (نیاز اسماعیل پور - گلزار رضوی) بخش چهارم
6 سارا و مامان گلی (نیاز اسماعیل پور - گلزار رضوی) بخش سوم
7 سارا و مامان گلی (نیاز اسماعیل پور - گلزار رضوی) بخش دوم
8 سارا و مامان گلی (نیاز اسماعیل پور - گلزار رضوی) بخش اول
9 ماهی گوشواره دار (نیاز اسماعیل پور) بخش سوم
10 ماهی گوشواره دار (نیاز اسماعیل پور) بخش دوم
11 ماهی گوشواره دار (نیاز اسماعیل پور) بخش اول
12 نقدی کوتاه بر فیلمنامه "زنگ دوچرخه"
13 زنگ دوچرخه (مهری عطائی)
14 نقدی کوتاه بر فیلمنامه "خورشید می تابد..."
15 خورشید می تابد...(پری سا شمس)
16 نقدی کوتاه بر فیلمنامه "هشت در هشت"
17 هشت در هشت (آرمان معراجی)
18 نقدی کوتاه بر فیلمنامه "هدیه"
19 هدیه (رحيم صادق الوعد)
20 نقدی کوتاه بر فیلمنامه "نقابی برای مترسک"
 
نخستین پیشین 1 2 3 4 5 پسین پایانی
برگ 1 از 5 برگ
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir