ناصر باکیده
مدیر امور جشنواره ها

آدرس:
خیابان جمهوری - خیابان سی تیر - شماره ۵۹
19617

تلفن: 66723295 - 66723296

اطلاعات: office [ AT ] fcf . ir

 
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir