امیر اسفندیاری
معاونت امور بین الملل

تماس
آدرس:
خیابان جمهوری - خیابان سی تیر - شماره ۵۹
19617

تلفن: 66747826 - 66728758 - 66736840
فکس: 66728758

اطلاعات: intl [ AT ] fcf . ir

 
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir