مسعود احمدیان
معاون فرهنگی و پژوهشی

خیابان جمهوری - خیابان سی تیر - شماره 59

66710020 - 66707332
66719541

info [ AT ] fcf . ir

 
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir