فارغ التحصیلان دوره های نقد فیلم فارابی جذب رسانه های کشور شدند

برخی از فارغ التحصیلان دوره های آموزشی نقد فیلم بنیاد سینمایی فارابی جذب رسانه های کشور شدند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، تاکنون دو دوره آموزشی با حضور دو گروه از دانشجویان در مقاطع مقدماتی و تخصصی نقد فیلم در این بنیاد برگزار شده که برخی از دانشجویان این دو دوره فعالیت خود را در رسانه های کشور آغاز کردند.
بر پایه این گزارش، این نویسندگان جدید با مجلاتی چون فیلمنگار و جهان سینما همکاری کرده اند و مطالبی از آن ها با درج اسم نویسنده در این جراید چاپ شده است.

 

دوره تخصصی گروه دوم از دانشجویان دوره نقد فیلم بنیاد سینمایی فارابی نیز اوایل سال آینده برگزار خواهد شد.
دوره اخیر نقد فیلم فارابی هفته گذشته با حضور اساتیدی چون آرش خوشخو، علی علایی، جعفر گودرزی ، اصغر نعیمی، وحید اسلامی و اشکان راد به پایان رسید.
این دوره های آموزشی در مرکز آموزش بنیاد سینمایی فارابی طراحی و برگزار می شود.

Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir