امروز: چهارشنبه 1397/08/23
×
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی:
سینمای کشور با ایده آل های فرهنگی فاصله دارد

سینمای کشور هنوز نتوانسته پاسخگوی نیاز ها و ذائقه های مختلف مخاطب ایرانی و خارجی باشد.

علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی درباره جزئیات پروژه های مشارکتی و حمایتی این بنیاد به صبا گفت: سه نوع شیوه حمایتی بنیاد فارابی اتخاذ کرده که از جمله دریافت وام از طریق صندوق اعتباری هنر برای تعدادی از فیلم هایی است که درخواست وام دارند،مشارکت در برخی پروژه ها که مورد هدف بنیاد سینمایی فارابی است و تامین سرمایه یا سرمایه گذاری کامل درچند فیلم سینمایی که جزو سیاست های اصلی سازمان سینمایی و بنیاد است.

تابش با اشاره به اینکه بنیاد فارابی باید مرجعیت فرهنگی خود را به درستی در دوره ای که شاهد جهش در سینمایی ملی هستیم،انجام دهد ادامه داد: فعالیت های فارابی از لحاظ حضور تعداد مخاطبان و آثار فرهنگی که در سینما تولید می شود، همچنین کار گروه های تخصصی که در فارابی تشکیل شده و سرمایه گذاری گسترده ای که سازمان سینمایی روی سینمای کودک اجرایی می کند، این موارد نوید می دهد که متناسب با این جهشی که در سینما درحال انجام است، برنامه ریزی های فرهنگی نیز برای سینمای کشور داشته باشیم.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در خصوص وضعیت سینمای کشور، توضیح داد:متاسفانه سینمای کشور با ایده آل هایی که به لحاظ فرهنگی مدنظر است، فاصله دارد. معتقدم بدترین فیلم ایرانی با شاخصه های کیفی که منتقدان آن را می سنجند، از ۱۰ فیلم خارجی با ارزش تر است.

وی با یبان اینکه من موافق تولید ملی هستم، ادامه داد: باید تولید ملی را در کشور جدی بگیریم. سینمای حرفه ای را کمک کنیم تا توانمند شود،همچنین ساختارها ی تهیه، تولید و پخش حرفه ای سینما را نیز تقویت کنیم.

تابش درباره اینکه سینمای ایران هنوز نتوانسته متناسب با ذائقه مخاطب فیلم بسازد، توضیح داد: تولیدات سینمای کشور مخاطب های متنوعی دارد. نسل جدیدی وارد فضای کشور شده که باید به طور مداوم از رسانه ها محتوا بگیرند، اما متاسفانه سینمای کشور هنوز نتوانسته پاسخگوی نیاز ها و ذائقه های مختلف مخاطب ایرانی و خارجی باشد.

تابش با اشاره به اینکه تا رسیدن به سینمای صنعتی، قوانین شفاف و کارآمد برای تقویت سینمای حرفه ای فاصله داریم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد صنعتی شدن سینما نیستیم، هرچند در حد شعار برخی از دوستان و اصناف سینما در رسانه ها این حرف ها را می زنند، اما متاسفانه فاصله داریم. همه تلاش مان برای روند طرح جامعه سینما این است که سینمای حرفه ای را تقویت کنیم و به برنامه هایی که طرح جامعه سینما برای پیشرفت و تقویت سینمای ملی پیش بینی شده برسیم.

کد: 742 | شنبه 20 آبان 1396 ساعت 18:56
225
FCF News | شنبه 20 آبان 1396 ساعت 18:56