امروز: سه شنبه 1397/08/29
×
گروه هنرو تجربه عضو کنفدراسیون جهانی هنر و تجربه شد

گروه سینمایی هنروتجربه ،عضو کنفدراسیون جهانی هنرو تجربه (با نام اصلی سازمان بین المللی هنرو تجربه (CICAE) در آمد.

به گزارش روابط عمومی گروه هنرو تجربه، کنفدراسیون جهانی هنر و تجربه دارای بیش از دو هزار عضو فعال سینمایی در حوزه سینمای هنرو تجربه است و دارای بیش از سه هزار پرده نمایش در 41کشور دنیاست .دفتر اصلی این کنفدراسیون در آلمان و در شهر برلین است .

کد: 724 | دوشنبه 15 آبان 1396 ساعت 14:13
182
FCF News | دوشنبه 15 آبان 1396 ساعت 14:13