logo.gif
صالحی امیری در نشست سراسری مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کرد؛
تأکید بر عدالت توزیع سرانه فضای فرهنگی در کشور


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: عدالت در توزیع فضای فرهنگی در سراسر کشور ضروری است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر روز گذشته در بخش دوم نشست سراسری مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در باغ زیبا با تاکید بر این مطلب افزود: اقتصاد فرهنگ و صنعت فرهنگ موضوعات مهمی هستند. در حوزه صادرات فرهنگ با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هماهنگی های لازم را داریم، ولی برای صادرات کالاهای فرهنگی سازمان مشخصی وجود ندارد.

وی ادامه داد: نظام تصمیم‌گیری باید در تمام دستگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقسیم شود، وزیر تنها وظیفه راهبری دارد و پشتیبانی باید براساس نظام از پیش تعیین شده انجام شود.

صالحی امیری در ادامه اظهار داشت: برای مستقر شدن یک گفتمان واحد باید به اجماع فکری بین همگان برسیم. وزارتخانه به برنامه استراتژیک نیاز دارد و برنامه های آن باید با نگاه بلند مدت صورت گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اهمیت مرجعیت فرهنگی در نظام فرهنگی تاکید کرد و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در این زمینه به تغییر جایگاه از سطح فعلی به سطح مرجعیت برسد. زیرا مرجعیت فرهنگی در بطن خود مشروعیت را نیز دارد.

صالحی امیری  در بخش دیگری از سخنان خود بر انسجام فرهنگی میان سازمان ها و بخش های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان پرسشی مبنی بر اینکه  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مثابه سیاست‌گزار یا کارگزار در چه جایگاهی است،گفت: این وزارتخانه در حال حاضر کارگزار است ولی برای رسیدن به نقطه مطلوب باید سیاست گزار باشد. بنابراین چگونگی رسیدن به این سطح مطلوب باید مورد توجه قرار گیرد.

صالحی امیری ابراز داشت: ما دچار شکاف فرهنگی در جامعه هستیم و اجزاء شکاف هر روز بیشتر است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به بررسی موضوعاتی که در کاهش این شکاف و فاصله تاثیر دارد، بپردازد.

وی با اشاره به اینکه بحث الگوهای مصرف فرهنگی در ایران چگونه است، تصریح کرد: اقتصاد فرهنگ و صنعت فرهنگ موضوعات مهمی هستند. در حوزه صادرات فرهنگ با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هماهنگی های لازم را داریم، ولی برای صادرات کالاهای فرهنگی سازمان مشخصی وجود ندارد.

صالحی امیری در مورد دیپلماسی فرهنگی و دکترین فرهنگی به عنوان موضوع مهم دیگر اضافه کرد: امروز دیپلماسی در دنیا متحول شده است، امروز همه نگاه‌ها خیره شده به اقتدار نظامی منطقه ولی موضوع جغرافیای فرهنگی هم حائز اهمیت است، درست است جنگ نظامی در عراق پیروز شده است اما تفکر داعش از بین نرفته است.

وی با اشاره به موضوع بحث فرهنگ عمومی اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی یک نهاد ملی است، ما باید بررسی کنیم که آیا آسیب‌های اجتماعی کاهش داشته است.

وی با اشاره به ارتباط دولت و فرهنگ ادامه داد: نباید در واگذاری امور به بخش خصوصی تعلل داشته باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: الگوهای توسعه فرهنگی در ایران کدام است، باید دید ما چه الگوی متناسبی با ایران داریم، همچنین بحث فضای مجازی و نظام های ارتباطی امروز یک موضوع جدید است و باید  به جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن توجه داشت.

وی در عین حال تصریح کرد:  آینده ایران با فضای مجازی دستخوش تغییرات جدیدی خواهد شد، به همین منظور محتوای این فضا باید مشخص شود.

صالحی امیری در ادامه سخنان خود بر داشتن دغدغه فرهنگی معاونان و مدیران خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ما نیازمند گفتمان‌سازی اقتصادی در پیرامون اقتصاد مقاومتی هستیم اظهار داشت: گفتمان در حقیقت به مجموعه ارزش‌ها، باورها، الزامات و ضرورت‌های شکل گرفته پیرامون یک مفهوم اطلاق می‌شود که در گذر زمان و متأثر از محیط فکری و فرهنگی یک جامعه شکل می‌گیرد.

صالحی امیری در راستای نقش گفتمان در ساخت و یا تغییر یک جامعه تصریح کرد: ما در اینجا می‌توانیم سه نقش ایجادی، اقناعی و احساسی را در نظر بگیریم، نقش ایجادی در واقع ایجاد حرکت و تغییر از طریق طرح یک شیوه یا ایده است، در بخش اقناعی فراهم ساختن زمینه‌های فکری و فرهنگی پذیرش یک عقیده را می‌بینیم، در بخش پایانی یعنی احساسی نیز برانگیختن احساسات در جهت پذیرش ساختارها و سازوکارهای جدید و بدیع شکل می‌گیرد.

وی ابراز داشت: گفتمان‌سازی در اصل، فرآیند تبدیل و یا ورود نظریه و یا گفتمان‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به ادبیات رایج جامعه و زندگی مردم است و عبارت است از راهکارهای فرهنگ‌سازی، آموزش و تبیین مبانی و مفاهیم در جامعه.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: بار اصلی مسیر دوطرفه گفتمان‌سازی بر دوش رسانه‌هاست. رسانه‌ها می‌توانند ابزار قدرتمندی برای آموزش گستره‌ای از مهارت‌های اجتماعی و شناختی باشند، از آنجا که رسانه‌ها توانایی بالقوه‌ای در خصوص تبیین و ترویج فرهنگ و گفتمان‌های عمومی دارند، در اجرای بسیاری از اهداف کشورها کاملاً موثر هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: گفتمان سازی  نیاز به طراحی فرآیندی علمی با توجه به خصوصیات جامعه هدف دارد.

صالحی امیری ادامه داد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌ویژه در بحث اصلاح الگوی مصرف، اقتصاد بدون نفت، توجه به اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از تولید داخلی و تولید کیفی، وقتی به گفتمان غالب جامعه تبدیل می‌شود که از حوزه گفتمان رسمی عبور کند، اصولاً توسعه اقتصادی و یا سیاسی یک کشور بدون توجه به مفاهیم فرهنگی و گفتمان‌سازی مبانی آن در میان مسئولان، نخبگان جامعه و مردم، امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف، تغییر سبک زندگی، حمایت از تولید داخلی، توجه به کیفیت تولید و سایر عرصه‌های اقتصادی و سیاسی کشور بدون مشارکت هوشمندانه و طبیعی مردم و نخبگان و استفاده از ابزارهای گفتمان‌ساز میسر نخواهد شد، هر تصمیم و فعالیت اقتصادی و سیاسی، تنها با مشارکت جمعی و حضور حداکثری جامعه به نتیجه میرسد و  بدون مشارکت بدنه جامعه، تغییر سیاست های اقتصادی امری سخت و طاقت فرسا و همراه با هزینه های گزاف خواهد بود.

صالحی امیری با اشاره به اینکه عاشورا و نوروز دو گفتمان‌ غالب در ایران است، گفت: باید در نظر داشت که طرح شعارهای سالیانه، اساساً نوعی گفتمان‌سازی است و  ممکن است شعاری مانند اصلاح الگوی مصرف، حداقل ١٠ سال بعد به نتیجه برسد.

وی در پایان گفت:  عبور از سطح شعار ملی به گفتمان ملی یک الزام است. به بیان دیگر وقتی امسال بحث گفتمان اقتصاد مقاومتی مطرح شد، پیام‌آور این معناست که باید از سطح «شعار ملی» به «گفتمان ملی» عبور کنیم و برای این کار نیازمند ملزوماتی هستیم.

نشست سراسری مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  با موضوع گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی در باغ زیبا برگزار شد.
کد: 461 | شنبه 24 تیر 1396 ساعت 10:08
487
FCF News | شنبه 24 تیر 1396 ساعت 10:08