امروز: پنجشنبه 1397/09/22
×
فصلنامه بنیاد سینمایی فارابی ویژه «شخصیت و شخصیت پردازی» منتشر شد

هشتادمین فصلنامه سینمایی فارابی ویژه «شخصیت و شخصیت پردازی» در قالب 11 مقاله تخصصی توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی به مدیرمسئولی علیرضا تابش و سردبیری مسعود نقاش زاده منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در ابتدای این فصلنامه آمده است: «چرا باید موضوع شخصیت های سینمایی را بررسی کرد؟ نقاط مشترک بین شخصیت های رمان، تئاتر و سینما کم نیستند. اساس شخصیت هرچه و در هر ساختار ادبی که باشد دسترسی به شخصیت ها هیچ گاه «مستیم» نیست. . . شخصیت یا شخصیت نمایشی، همیشه محصول یک ساختار متنی است که مرتبط با خاستگاهش، شیوه ی معرفی و بیان خود را می یابد. .... خاستگاه شخصیت هر چه باشد نشانه ای است برای ساخت دنیایی خیالی و ضروری. به رغم جوان بودن تاریخ سینما آن چه در شخصیت های تئاتر و رمان می بینیم در فیلم نیز دیده می شود.»

«شخصیت های سینمایی»، «پنج معیار شخصیت سازی نمایشی»، «شخصیت پردازی شخصیت های غایب»، «اودیسه ای برای ضد قهرمان»، «معنا و انتقال دهنده ی معنا: شخصیت اصلی و پیش فرض»، «روان پریشی در فیلم ها» و «میزانسن و شخصیت پردازی» از عناوین موضوعی این فصلنامه است.

همچنبن « جامعه شناسی شخصیت»، «توصیف شخصیت های سینمایی»، «الگو پذیری جامعه از قهرمانان سینمایی» و «چالش تغییر: سه پرسش مربوط به شخصیت اصلی» دیگر عناوین موضوعی فصلنامه جدید بنیاد سینمایی فارابی را تشکیل می دهد.

گفتنی است؛ ژاکلین نقاش، شاهپور شهبازی، احمد الستی، وحیداله موسوی، فرانک آرو، ساناز فلاح فرد، مرتضی منادی به عنوان نویسنده و نوشین دیانتی، محمدرضا سهرابی و کتایون امیراحمدی به عنوان مترجم با این فصلنامه فارابی همکاری داشته اند.

فصلنامه سینمایی فارابی شماره 80 (دوره بیستم/ شماره چهارم)، در 252 صفحه توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی منتشر شده است.

کد: 1074 | يكشنبه 20 اسفند 1396 ساعت 15:36
403
FCF News | يكشنبه 20 اسفند 1396 ساعت 15:36