امروز: شنبه 1397/09/24
×
برگزیدگان بخش اقتباس از کتاب های حوزه هنری اعلام شدند


جایزه بهترین اقتباس از کتاب "زمانی برای بزرگ شدن" نوشته محسن مومنی به طور مشترک به مهدی ترابی برای فیلمنامه "او برادرم بود" و علی اصغر احمدی مقدم برای فیلمنامه "سوختن در آب غرق شدن در آتش" اهدا شد.

جایزه بهترین اقتباس از کتاب "قصه های سبلان" نوشته محمدرضا بایرامی به طور مشترک به مهناز وحدتی برای فیلمنامه "کوه مرا صدا زد" و زهرا امیری برای فیلمنامه "سپیددشت" اهدا شد.

جایزه بهترین اقتباس از کتاب "بچه های کارون" نوشته احمد دهقان به طور مشترک به کبری التج برای فیلمنامه "آذرخش" و محمدجواد اعتباری برای فیلمنامه "شبیه کارون" تعلق گرفت.
کد: 429 | چهارشنبه 14 تیر 1396 ساعت 21:46
337
FCF News | چهارشنبه 14 تیر 1396 ساعت 21:46