امروز: چهارشنبه 1397/07/04
×
استقبال مخاطبان از فیلم های جشنواره؛
«چهل کچل» به سانس فوق العاده رسید


فیلم سینمایی «چهل کچل» به کارگردانی صادق صادق دقیقی در دوسانس فوق العاده ساعت ۱۶ سینما سپاهان و ۲۰:۱۵ سینما فلسطین اکران خواهد شد.

صادق صادق دقیقی کارگردان، پروانه مرزبان تهیه کننده، پرهام دلدار و مهدی مهاجر بازیگران این فیلم هستند.

کد: 339 | دوشنبه 12 تیر 1396 ساعت 23:39
99
FCF News | دوشنبه 12 تیر 1396 ساعت 23:39